2024. július 19. - péntek, Emília

Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium

Pedagógus-továbbképzés - 2012. szeptember

Pedagógus-továbbképzés - 2012. szeptember

A pályázat benyújtásakor vállaltuk, hogy a projekt megvalósításába bevont 18 partnerintézmény természettudományos végzettségű tanárai közül 60 főt felkészíttetünk arra, hogy tanítványaiknak a laboratóriumban foglalkozásokat tartsanak.

Ebből a célból 2012 szeptemberében egy, célzottan a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére előkészítő 30 órás pedagógus továbbképzést szerveztünk. A „Korszerű, tevékenység-központú természettudományos laboratóriumi gyakorlatok vezetése a közoktatásban” c. akkreditált pedagógus továbbképzést az Önkonet Kft. valósította meg 2012. szeptember 14-15-én és szeptember 21-22-én.

A képzésen résztvevők újszerű ismereteket kaphattak a természettudományos oktatásban alkalmazható új módszerekről, a projekt- és múzeumpedagógiáról, a számítógépek alkalmazási lehetőségeiről a természettudományos oktatásban. Emellett megismerhették a számítógéppel segített laboratóriumi mérések, a természettudományos laboratóriumi gyakorlatok szervezésének gyakorlatát is. A képzés különös hangsúlyt fektetett a készségfejlesztésre, ezért a rendelkezésre álló idő nagy részét a szaktárgyi (biológia, fizika, kémia, földrajz, komplex) természettudományos gyakorlatok, kísérletek előkészítésének és megvalósításának módszertani megközelítései tették ki.

A képzés 60 fő pedagógus sikeres felkészítésével zárult.