2024. május 21. - kedd, Konstantin

Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium

Tananyagfejlesztő műhely - 2011. 11. 28.

Tananyagfejlesztő műhely - 2011. 11. 28.

A laboratóriumban a partnerintézmények számára felkínált tananyagot a tananyagfejlesztő munkacsoportok fejlesztik. A tananyagfejlesztésben résztvevő munkacsoportok részére 211. november 28-án szakmai műhelyfoglalkozást szerveztünk.

A műhelyfoglalkozáson a résztvevők megvitatták a tananyagfejlesztő munkacsoportok feladatait, meghatározták a fejlesztés irányait és ütemezését.

A munkacsoportok feladata lesz a laboratórium tananyagának tantárgyankénti összeállítása a partnerintézmények kéréseinek figyelembevételével. A munkacsoportok vezetői koordinálják az egyes munkacsoportok munkáját, felelősek a szaktárgyakkal kapcsolatos partnerintézményi konzultáció lefolytatásáért, a szakmai tartalmakért, illetve az elkészült tananyag dokumentációjának elkészüléséért. Folyamatosan kapcsolatban állnak a program szakmai vezetőjével, illetve a többi munkacsoport vezetővel, a szaktárgyi összehangolás biztosítása érdekében.

A munkacsoportok összeállítása:

Biológia:

Csigér István, SZTE Ságvári Gimnázium (a munkacsoport vezetője)

Dr. Ságiné Széll Andrea, SZTE Ságvári Gimnázium

Dr. Gráfi Márta, SZTE JGYPK

Angyalné Kovács Anikó, Karolina Iskola

Iván Zsuzsanna, Algyő

Fizika:

Csiszár Imre, SZTE Ságvári Gimnázium (a munkacsoport vezetője)

Győri István, SZTE Ságvári Gimnázium

Tóth Károly, SZTE Ságvári Gimnázium

Diczházi Attila, SZTE Ságvári Ált. Isk.

Ördögné Gárgyán Mária, Mórahalom

Földrajz:

Szaszákné Tóth Judit, SZTE Ságvári Gimnázium (a munkacsoport vezetője)

Dr. Szilassi Péter, SZTE Földrajz TCS

Kaszt Erika, SZTE JGY Ált. Isk.

Kémia:

Dr. Kiss Lajosné, SZTE Ságvári Gimnázium (a munkacsoport vezetője)

Dr. Blázsikné Karácsony Lenke, SZTE Ságvári Gimnázium

Németh Veronika, SZTE TTIK Kémia TCS

Melega Jánosné, Béke Utcai Ált. Isk.

Integrált természettudomány:

Dr. Papp Katalin, SZTE BTK Nev. Tud. Intézet (a munkacsoport vezetője)

Dr. Korom Erzsébet, SZTE BTK Nev. Tud. Intézet

H-né Fazekas Erika, SZTE JGY Ált. Isk..

Tanártovábbképzés és tanári műhelyek:

Győri István SZTE Ságvári Gimnázium (a munkacsoport vezetője)

Dr. Farkas Zsuzsa SZTE JGYPK

Dr. Ilosvai György SZTE JGYPK

Dr. Viskolcz Béla SZTE JGYPK